NE VRŠIMO OTKUP SLEDEĆIH KNJIGA
knjige za školu, stare tehničke i knjige iz medicine, biblije na mađarskom i nemačkom jeziku, časopise ukoliko nisu ukoričeni brojevi do 1980, oštećene primerke, i primerke u izuzetno lošem stanju

Igor M. Đurić, Vreme zlih pastrmki, knjiga predaka i potomaka kuće od kamena, porodična basna

Nebojša Bogunović , Koekude Srbijo

Nebojša Bogunović , Koekude Srbijo

KOEKUDE SRBIJO
SRPSKE ISTORIJSKE TEME 1804-1918

Izdavač: Interprint Beograd
Godina izdanja: 2006.
ISBN: 8682263521
Broj stranica: 528 str.
Format: 21 cm.
deo sadržaja na slikama
odlično očuvano

OPIS:
Ova knjiga sadrži broj publicističkih ogleda na istorijske teme, koji hronološki počinju prikazaom Karađorđevog života pre Prvog srpskog ustanka, a završavaju se oslobođenjem srbije 1918. godine. Bogunović je na taj način osvetlilo jednu drugu istorijsku vertikalu koja započinje naporima za obnovu srpske nacionalne države, a završava se žrtvovanjem nezavisne Srbije zarad stvaranja jugoslovenske države. Ona je, istovremeno, i lep prilog ponovnom osvetljavanju srpskog društva, epohe nacionalnog preporoda, naročito društva srpske prestonice. To će svakako upotpuniti predstavu čitaoca o kulturnim dostignučima i civilizacijskim težnjama naših predaka u XIX i početkom XX veka. Dr. Slavenko Terzić

Пре тач­но два ве­ка, Бе­о­град је, у Пр­вом срп­ском устан­ку, осло­бо­ђен од Ту­ра­ка. По­во­дом ју­би­ле­ја од ула­ска Ка­ра­ђор­ђа и ње­го­ве вој­ске у бе­о­град­ску ва­рош, пу­бли­ци­ста Не­бој­ша Бо­гу­но­вић об­ја­вио је књи­гу "Ко­е­ку­де Ср­би­јо". Он ка­же да је та­да­шње осло­бо­ђе­ње Бе­о­гра­да, ко­ји је био нај­за­пад­ни­ја тач­ка под тур­ском вла­шћу, нај­ва­жни­ја бит­ка тог пе­ри­о­да, јер је свет ко­нач­но са­знао ва­жност Пр­вог срп­ског устан­ка. Не­ко­ли­ко го­ди­на ис­тра­жи­вао је аутор срп­ску исто­ри­ју 19. ве­ка, па су у књи­зи об­ра­ђе­ни сви нај­ва­жни­ји до­га­ђа­ји од 1804. до 1918. го­ди­не.
Јед­но­став­но и за­ни­мљи­во об­ја­шња­ва Ка­ра­ђор­ђев до­ла­зак на власт, нај­ва­жни­је бит­ке у Пр­вом срп­ском устан­ку, жи­вот у Бе­о­гра­ду тог до­ба, Дру­ги срп­ски уста­нак и вла­да­ви­ну Ми­ло­ша, а за­тим Ми­ха­и­ла, Ми­ла­на и Алек­сан­дра Обре­но­ви­ћа. По­себ­на по­гла­вља по­све­ће­на су и по­нов­ном усто­ли­ча­ва­њу по­ро­ди­це Ка­ра­ђор­ђе­вић и Пр­вом свет­ском ра­ту.

Cena : 900,00 dinPreporučujemo
Korpa je prazna
MOLIMO VAS DA OBRATITE PAŽNJU NA SLIKU I OPIS KNJIGE I EVENTUALNE NAPOMENE O NJENOM STANJU!!!!

NARUDŽBENICU MOGU POPUNJAVATI SAMO PUNOLETNA LICA!!!!

KNJIGE SE PLAĆAJU POUZEĆEM (ISKLJUČIVO NA TERITORIJI SRBIJE) I NA CENU TREBA DODATI TROŠKOVE DOSTAVE KOJI NISU URAČUNATI U PRIKAZANE CENE!!!
TROŠKOVE DOSTAVE SNOSI KUPAC!!!! JEFTINIJA VARIJANTA JE UPLATA POST/NETOM KOJA PODRAZUMEVA UPLATU UNAPRED!!!!

U pretraživač unositi latinično pismo sa karakterima Č , Ć , Ž , Š itd. i sa pravilnom upotrebom velikih i malih slova.

UKOLIKO VAM PREDSTAVLJA PROBLEM NARUČIVANJE PREKO NAŠEG OBRASCA: JEDNOSTAVNO POZOVITE TELEFONOM ILI POŠALJITE MAIL!!!
UJEDNO VAS MOŽEMO INFORMISATI O STANJU KNJIGE.

IZRADA I ODRŽAVANJE SAJTA:
www.milospumpalovic.com

ANTIKVARNICA STARA KNJIGA
ANTIKVARNICA KNJIGA
antikvarne knjige , polovne knjige, stare knjige internet knjizara Prodaja i otkup antikvarnih starih polovnih knjiga
Antikvarijat knjiga stara knjiga polovna knjiga antikvarna knjiga
стара књига , старе књиге , половна књига , половне књиге , антикварна књига , антикварне књиге , antikvarnice knjiga
online narucivanje i kupovina knjiga

ZADNJI UNOS

Milorad Pavić , Kutija za pisanje - 350.00 dinara
Sveta Lukić , Razlozi - 400.00 dinara
Tatomir Vukanović , Drenica - Druga srpska Sveta Gora - 600.00 dinara
Radoš Ljušić , Vožd Karađorđe - 800.00 dinara
Stevan Slavnić , Šajkaški bataljon - 500.00 dinara
Nebojša Bogunović , Koekude Srbijo - 900.00 dinara
Ginter Gras , Pseće godine - 500.00 dinara
Dobrica Ćosić , Vreme vlasti , knjiga prva - 400.00 dinara
Radomir Miljojković , Potkivanje jaja - 400.00 dinara
Ginter Gras , Lokalna anestezija - 400.00 dinara
Spasoje Vlajić , Teslini milenijumski darovi - 400.00 dinara
Svetislav Basara , Dugovečnost - 400.00 dinara
Milenko Simonović , Tragedija srpskog naroda - 400.00 dinara
Milutin Ž. Pavlov , Šarmer male varoši - 400.00 dinara
Milutin Ž. Pavlov , Nebo je veliko dugme - 350.00 dinara
Edvard Herman i Dejvid Piterson , Politika genocida - 400.00 dinara
Radoš Ljušić , Ljubavi srpskih vladara i političara - 450.00 dinara
Voja Marjanović , Knjiga o Ćopiću - 350.00 dinara
Titov dnevnik - 350.00 dinara
Agata Kristi , Operacija Bagdad - 300.00 dinara